bramus

Spam Filter

Met ons Inkomende en Uitgaande E-mail Filtering opties bent u verzekerd van een Spam vrije Inbox en een gegarandeerde aflevering van uw e-mail!

Inkomende E-mail Filtering

Met ons Inkomende E-mail Filter wordt al uw inkomende e-mail via onze Gateway oplossing gecontroleerd op Spam, Virussen, Malware, Phishing en andere malafide vormen van e-mail verkeer.

Na controle wordt de e-mail afgeleverd in uw Inbox. Gefilterede e-mails worden bewaard in ons Quarantaine systeem. Zo heeft u altijd toegang tot de gescande e-mails.

Het beheer van het Inkomende filter gebeurt volledig Cloud Based via een Webinterface (website).

PDF Download de Inkomende E-mail Filter whitepaper

Uitgaande E-mail Filtering

Het Uitgaande E-mail Filter werkt precies andersom en scant alle uitgaande e-mails op malafide berichten die mogelijk van een gehackt systeem binnen uw netwerk, of een script binnen uw website worden verstuurd.

Na controle van de berichten worden deze vervolgens verstuurd naar de ontvanger. Op deze manier blijft uw IP vrij van Blacklisting en wordt een e-mail aflevering gegarandeerd.

Het beheer van het Uitgaande filter gebeurt volledig Cloud Based via een Webinterface (website).

PDF Download de Uitgaande E-mail Filter whitepaper

Eerst proberen?

Dat kan, vraag simpel en eenvoudig een test periode aan om zo het Inkomende SpamFilter te kunnen proberen!

FAQ

Hieronder vindt u enkele veel gestelde vragen over het Inkomende en Uitgaande E-mail Filter.

Welke DNS aanpassingen moet ik doen voor het Inkomende Filter?
Voor het Inkomende Filter dient u uw huidige MX records te verwijderen. Vervolgens voegt u enkele nieuwe MX records toe welke wij u zullen toesturen na het afsluiten van de dienst. Als deze records actief zijn zal het e-mail verkeer via het Inkomende Filter lopen.
Hoe stel ik het Inkomende Filter in?
Door een aanpassing van de MX-records wordt het Inkomende Filter actief. Alle mail wordt via MX-records gerouteerd naar het Cluster, vanuit dit Cluster wordt het vervolgens afgeleverd in uw Inbox, Spam Vrij!
Betaal ik per gebruiker of per domein of ... voor het Inkomende Filter?
Ons product beschermt een volledige domeinnaam. Het maakt vervolgens niet uit hoeveel e-mail adressen u binnen een domeinnaam gebruikt. U betaalt dus een vast bedrag per jaar ongeacht het verbruik of aantal mailboxen.
Welke DNS aanpassingen moet ik doen voor het Uitgaande Filter?
Voor het Uitgaande filter kunt u gebruik maken van onze DNS settings. Wij hebben reeds een Round Robin setup staan waarvan u kostenloos gebruik kunt maken. De enige aanpassing die u zelf dient te doen is het SPF record bij te werken, de instellingen hiervoor vindt u terug in het SpamCluster zelf.
Hoe stel ik het Uitgaande Filter in?

Shared Hosting

Voor SharedHosting klanten (webhosting pakket) hoeft u niets te doen, wij passen de e-mail functies binnen uw pakket aan zodat al het e-mail verkeer via het Uitgaande Email Filter verstuurd wordt.

Eigen Mailserver

Maakt u gebruik van een eigen e-mail server, dan dient u binnen uw E-mail Server uw SmartHost in te stellen. Hier geeft u het SMTP adres op van het Cluster. Authenticatie op het Cluster kan vervolgens op IP basis, of User/Password gebeuren. Het Cluster controleert en verstuurd vervolgens de e-mail.
Betaal ik per gebruiker of per domein of ... voor het Uitgaande Filter?
Voor het Uitgaande Filter betaalt u per domeinnaam. Het maakt vervolgens niet uit hoeveel e-mail adressen of e-mails u verstuurt. Uw gehele domeinnaam wordt beschermd ongeacht het aantal e-mails of gebruikers.